נעל בפניה של כב' נשיאת בית המשפט העליון


השלכת הנעל של אחד מבאי בית המשפט בפניה של הגב' דורית בייניש, הנשיאה הנכבדה של בית המשפט העליון, אינה בבחינת תמרור אדום, או נורת אזהרה. לא, זו גם אינה כתובת אזהרה על הקיר. השלכת הנעל היא הוכחה ניצחת שהמהפכה האנטי חוקתית של פרופ' פרידמן, ושל החוגים הקיצוניים באגף החרדי והלאומני בישראל הצליחה.


לא ניתן להעלות על הדעת מעשה כזה לפני 10 שנים. גם בשיא ההתקפות על הנשיא ברק לא ניתן היה להעלות על הדעת מתקפה שכזו. אני זוכר אך לפני שנים ספורות את כב' הנשיא ברק מהלך באילת במהלך הכינוס השנתי של לשכת עוה"ד, מאחוריו אמנם צעד מאבטח, אך לא המאבטח ולא הנשיא, לא באמת חשו מאוימים.


ההתקפות הבוטות של פרופ' פרידמן ושל פוליטיקאים אחרים, כולם כמובן משורות החרדים והימין הקיצוני, הם שנתנו את האות לאווירת "הכל מותר".


אני יודע שיאמרו כי מה פתאום, לא זו הייתה כוונת התוקפים את מעמדו של בית המשפט. ודאי שלא. פרופ' פרידמן היה מרצה שלי, והמונח "נעים הליכות" בודאי מתאר אותו נכונה. זאת מעבר לידענותו המוכחת במשפטים. הבעיה היא עם השקפת עולמו, וניסוחיו הבוטים.


זכורני כנער שמעתי הרצאה מפיו של פרופ' שבח וייס. באותה הרצאה הביע פרופ' וייס את התפעלותו מעצם קיומה של דמוקרטיה בישראל. הרי לא בפולין ולא במרוקו שררה דמוקרטיה. במרבית התפוצות שמהן באו יהודים לארץ לא ידעו דמוקרטיה מה היא. למרות זאת הצליחו האבות המייסדים של המדינה הצעירה לבסס פה דמוקרטיה סבירה (לא יותר, לא להגזים).


את צורת המשטר הנאורה הזו ביססו שופטי בית המשפט העליון לדורותיהם. פסיקות מתוחכמות, שבוקרו לעתים כעיוות כוונת המחוקק, הן שהתוו את הדרך לביסוס שלטון החוק.


עד שבאו המחרבים, אלה שהדמוקרטיה היא לצנינים בעיניהם. אליהם חברו אנשים כדוגמת פרופ' פרידמן, שמתוך תמימות כנראה, אינם מבינים שהם משמשים כחומר בידי מי שהדמוקרטיה היא לצנינים בעיניהם. מכאן, ומהדה לגיטימציה שהם עושים לבית המשפט, באה ההתקפה הפיסית האחרונה. טוב לא יצא מזה.

Tags:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic